Previous Next

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SÚNG – ĐẠN

VNS-QA là hệ thống cho phép tính toán tốc độ cao , chính xác từng phát bắn, quản lý đến từng khẩu súng , từng viên đạn được kiểm tra trong các lô sản xuất của nhà máy quân khí. Nó cho cũng hỗ trợ cơ sở dữ liệu giúp phân tích và quản lý chất lượng hệ thống sản xuất vũ khí.

Hệ cảm biến SS75 là phần tử trung tâm của hệ thống, được bố trí bên dưới và phía trước của bia bắn kiểm tra gắn cố định trên khung kim loại. Nó phát hiện và tính toán điểm chạm thông qua tín hiệu âm thanh viên đạn sinh ra khi bay qua khung cảm biến. Các cảm biến được tính toán có bù thông số nhiệt độ cho ra kết quả có độ chính xác cỡ mm.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về Hệ thống VNS-F75 của chúng tôi.

Hệ thống của chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp các thông tin sau:​

  • Điểm chạm: Chúng tôi cam kết tọa độ điểm chạm tính toán trên hệ thống và điểm chạm thực tế lệch nhau không quá 3 mm
  • Tốc độ: Chúng tôi cam kết, tốc độ đạn tính toán được khi bay qua khung bia sai lệch không quá so với tốc độ thực của đạn là 5 m/s
  • Tốc độ bắn: Chúng tôi cam kết , tốc độ tính toán của hệ thống có thể đạt đến 100 phát bắn / phút.

Các thông số quỹ đạo đạn:​

  • Mục tiêu có thể bố trí ở khoảng cách 5, 50, 100, 200, 300, 500 mét so với vị trí xạ thủ bắn.
  • Sơ tốc đầu nòng, tốc độ đạn khi ra khỏi nòng một khoảng 100, 200, 300 m
  • Thời gian bay của đầu đạn đến các vị trí cách điểm khai hỏa 100 – 200 m.
  • Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và áp suất môi trường.

Các thông số khác

  • Số seri, mã hiệu của thiết bị đo kiểm
  • Các kiểm tra chức năng khác theo yêu cầu
  • Thông tin thời gian, lịch kiểm tra,…