Previous Next

ĐỊNH HƯỚNG NGUỒN ÂM THANH

Đội ngũ kỹ sư tại Ysmart đã nghiên cứu và phát triển hệ thống định hướng nguồn khai hỏa trong hơn 10 năm. TDF-DOA là thế hệ cảm biến tiếp theo với thiết kế mới dựa theo khái niệm hoàn toàn khác biệt với các nghiên cứu hiện có, giúp ích cho kíp lái xe tăng, trực thăng hay đoàn xe bộ binh có thể phát hiện hướng địch tấn công và vị trí khai hỏa. Những thông tin này cũng rất hữu ích cho các chỉ huy chiến trường.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về TDF-DOA của chúng tôi.