Huấn luyện bắn ảo

Hệ thộng huấn luyện bắn sung Laser và Quang học nhỏ gọn, tính di động cao là lựa chọn lý tưởng cho việc sử dụng trong Quân sự và Thể thao. Huấn luyện bắn ảo (không sử dụng đạn thật) giúp đạt lợi ích kép: giảm chi phí và tăng cường độ tập huấn. Hơn nữa, hệ thống có thể được thiết lập ở hầu hết mọi vị trí địa hình nên có thể sử dụng trong các cuộc thi dể thực hành ngắm bắn giữa các sự kiện. VNS-VO là hệ thống huấn luyện bắn súng tốt nhất từ trước đến nay!