Quân đội và cảnh sát

Vinashoot cung cấp cho khách hàng khối chính phủ các giải pháp máy bia nâng cao và hệ thống LOMAH có khả năng hỗ trợ công tác huấn luyện bắn đạn thật và bắn ảo thông qua các bài huấn luyện bắn phối hợp tập thể.
Tuân thủ chất lượng sản xuất tốt nhất và kỹ thuật chính xác từ nhà máy các nhà máy quân sự tại Việt Nam, các sản phẩm của Vinashoot đạt tiêu chuẩn IP65 và MILSPEC, đảm bảo hoạt động từ nhiệt độ dưới 0 đến +70 độ C