Hệ điều hành trường bắn

Phần mềm VNS được xem như một hệ điều hành, cho phép quản lý, giám sát toàn bộ các thiết bị trong trường bắn.

Người dùng có thể dễ dàng truy cập và điều khiển các thiết bị. Thực thi đánh giá kết quả bắn ngay sau khi thực hiện phát bắn, hiển thị điểm chạm trên bia mục tiêu, xem lại các kết quả bắn trong quá khứ và báo cáo bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị có trong hệ thống. Các thiết bị thiết kế dạng di động , kết nối không dây cho phép người dùng hiển thị nhất quán và linh hoạt, đồng thời mang lại cảm giác trực quan được tạo ra từ một máy chủ trên nền tảng internet và web có sẵn cung cấp khả năng tương tác tốc độ cao với VNS.

VNS là thế hệ tiếp theo của hệ thống quản lý trường bắn tiên tiến của chúng tôi. Nó đã được phát triển dựa trên yêu cầu của người dùng cuối; dễ sử dụng, dễ học nhưng vẫn cung cấp hệ thống quản lý phạm vi công nghệ tiên tiến nhất hiện có trên thị trường toàn cầu.