CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM BIA ĐIỆN TỬ VINASHOOT - MADE IN VIỆT NAM.
Hãy để lại thông tin về yêu cầu của bạn tại email: info@vinashoot.com hoặc (+84) 827.606.999

Máy chạy bia

Máy bia di động được phát triển trong hơn 20 năm , phục vụ linh hoạt các yêu cầu huấn luyện bắn mục tiêu di dộng