Máy chạy bia

Máy bia di động được phát triển trong hơn 20 năm , phục vụ linh hoạt các yêu cầu huấn luyện bắn mục tiêu di dộng